jh 2.jpg
photo photo photo photo photo

Jaroslav Horký se narodil 22.5.1914 v Dubenci u Vodňan do selské rodiny. V roce 1915 přibyl bratr František, 1918 Josef, 1921 sestra Růžena. 1921 až 1926 - Obecná škola v Nákří. 1926 - 1930 Měšťanská škola v Českých Budějovicích, 1930 - 1934 Obchodní akademie tamtéž. Po absolutoriu začal pracovat v Praze jako úředník Rolnické vzájemné pojišťovny, později jako výtvarník v propagačním oddělení České státní pojišťovny. V Praze bydlel nejprve v podnájmu Na Maninách, ale záhy se přestěhoval do svobodárny ve Vysočanech, U svobodárny 12.

Výtvarné umění ho přitahovalo od dětství, vážně se jím začal zabývat někdy počátkem války. Na svobodárně prožil protektorátní období a po válce bydlel na stejném místě až do své smrti v roce 1985. Koncem války byl totálně nasazen v ČKD, zažil spojenecké nálety, v květnu odjel do Dubence, kde ho zastihl konec války. Stal se členem partyzánské skupiny Šumava, kterou vedl jeho přítel z dětství, poručík v záloze Petr Brož. Jejich činnost spočívala v odzbrojování německých vojáků, snažících se dostat na západ. Patrně v roce 1949 začal navštěvovat v Praze večerní výtvarnou školu, profesoři malby Viktorín a Malina, plastika profesor Beutler. V roce 1949 se oženil, nevěstou byla Vlastimila Brožová, sestra Petra Brože, ze selské rodiny z Dubence číslo 12. Jaroslav Horký žil a pracoval nadále v Praze, do Dubence dojížděl každý týden za rodinou. Malování a plastika byly jeho základní životní potřebou, veškerou inspirací mu byl rodný Dubenec se svými postavičkami. Maloval v plenéru, v Praze obrazy dokončoval na ubytovně. Plastiky vznikaly v atelieru v Dubenci, v Praze je nechával vypálit a přivážel zpět. V roce 1960 se manželům Horkým narodil syn Petr, v roce 1963 Jan.

Během padesátých let vystavoval své práce v rámci akcí České pojišťovny, první samostatnou výstavu uspořádal v roce 1967 v Městské galerii ve Vodňanech. Někdy v polovině šedesátých let mu byla diagnostikována cukrovka 2. typu bez nutnosti inzulinu, díky dodržování diety ale vystačil pouze s léky. Zhruba do poloviny šedesátých let maloval Jaroslav Horký olejem, potom přešel k tempeře, která mu více vyhovovala. Nepracoval zpravidla s pastou, zacházel s temperou spíše jako s akvarelem, nechával barvy rozpíjet. To mu umožňovala práce s plochou umístěnou ve vodorovné poloze na malířské káře. Vyjížděl malovat i v mírném mrazu, což způsobovalo na vodovějších místech kresbu jako na zamrzlých oknech. Během svého života vystavoval Jaroslav Horký mimo Vodňany také v Písku, Bechyni, Strakonicích, Českých Budějovicích, Volyni, Lišově, Netolicích a ve Zlivi. Jaroslav Horký zemřel v českobudějovické nemocnici dne 30. listopadu 1985 na selhání ledvin a je pochován na hřbitověv Nákří.